RENT
Moms & Co

עינת קרפ

הארכת בורד ומשאבה בחודש וחצי

הארכת אמבטיה לשבועיים

החלפת טרמפולינה בליס כותנה לאייר מש ל-90 ימים

  • 100.00 ₪

מתלבטת לאיזו תקופה לשכור? תוכלי תמיד להתחיל בתקופה מסוימת ובסופה להאריך בתשלום ההפרש בלבד!