WE'VE GOT YOU COVERED

 

כיסוי נזקים
במידה ובחרת להוסיף תשלום עבור כיסוי נזקים, את מכוסה בכל מקרה של כתם, קרע, קלקול, אובדן חלקים ונזקים נוספים הניתנים לתיקון ושאינם מוציאים את המוצר מכלל שימוש. כל נזק או פגם שאינם ניתנים לתיקון ומוציאים את המוצר מכלל שימוש (כולל גניבה ואובדן) אינו כלול בכיסוי הנזקים. לפרטים נוספים היכנסו לתנאי השימוש.
במידה ולא שילמת עבור כיסוי נזקים, בכל מקרה של נזק או פגם תחויבי בעלות תיקון המוצר, ככל שהוא ניתן לתיקון. במידה והמוצר אינו ניתן לתיקון, יצא מכלל שימוש, נגנב או אבד, תחויבי עבור עלות המוצר.
אם קיבלת את הפריט עם פגם, תוכל/י לדווח עליו עד 24 שעות ממועד המסירה ונבצע החזרה וביטול עסקה מלא